Derja translation of 'صَارِحْ'

صَارِحْ
(V)
to speak frankly, honestly

Your fiance spoke the truth frankly. صارح خطيبك بالحقيقة