Derja translation of 'سَازُونْ'

سَازُونْ
(N, French)
season

It's orange season. توا سيزون متاع البرتقان