Derja translation of 'مَا يَاكِلِّشْ العَجِينْ'

مَا يَاكِلِّشْ العَجِينْ
(PHR)
he doesn't eat carbs

My father doesn't eat carbs. بَابَا مَا يَاكِلِّشْ العَجِينْ