Derja translation of 'إغْتَسَلْ'

إغْتَسَلْ
(V)
to wash, typically before prayers

He washed on Friday before prayers. إغتسل نهار الجمعة قبل الصلاة