Derja translation of 'كَامَارَادْ'

كَامَارَادْ
(N)
comrade

He was my comrade. كان الكاماراد متاعي