Derja translation of 'قَطِّرْ الوِيسْكِي'

قَطِّرْ الوِيسْكِي
(PHR, French)
distillation of whiskey

The man distilled whiskey. الرَّاجِلْ قَطِّرْ الوِيسْكِي