Derja translation of 'عِيدْ الشَّجْرَةْ'

عِيدْ الشَّجْرَةْ
(PHR)
Arbor day

On Arbor Day, I'm going to plant a tree. في عيد الشجرة باش نغرس شجرة