Derja translation of 'إمَارَاتْ'

إمَارَاتْ
(N)
Emirates

He lives in the Emirates. يسكن في الإمارات