Derja translation of 'رِيَاءْ'

رِيَاءْ
(N)
hypocrisy

Hypocrisy is a type of pride. رِيَاءْ من التكبر