Derja translation of 'وِرَاثَةْ'

وِرَاثَةْ
(N)
inheritance

They inherit diabetes. عندهم السكّر بالوراثة