Derja translation of 'عِشْقْ الذَّاتْ الِإلَاهِيَّةْ'

عِشْقْ الذَّاتْ الِإلَاهِيَّةْ
(PHR)
love for God

Love of the divine is the pinnacle of faith. عِشْقْ الذَّاتْ الِإلَاهِيَّةْ هو قِمِّةْ الإيمَانْ