Derja translation of 'مَحَطَّةْ'

مَحَطَّةْ
(N)
station

I got the train from Barcelona station. خذيت التران من محطة برشلونة